Reader’s Digest 2016

Krajši prispevek o moji zgodbi, objavljen februarja 2016 v Reader’s Digest.

BRIGITA_za avtorja